Thông tin:
Đây là đường dây nóng: Tiếp nhận ý kiến phản ánh từ các tổ chức, công dân về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trong thực thi nhiệm vụ.
Điện Thoại:
(0273) 815 626
Fax:
(0273) 815 626
Địa chỉ Email:
duongdaynong@tuyenquang.vss.gov.vn