Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện

04/09/2020 04:02 PM


BHXH tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện

STT Họ và tên Chức vụ Ngày tiếp công dân Ghi chú
A Thực hiện tiếp công dân hằng tháng      
1 Lãnh đạo BHXH tỉnh      
  Hà Thị Nhung Phó Giám đốc 15/9/2020  
  Phạm Đình Chính Phó Giám đốc 15/10/2020  
  Hà Thị Nhung Phó Giám đốc 15/11/2020  
  Đàm Hiếu Trung Giám đốc 15/12/2020  
2 BHXH huyện Yên Sơn      
  Hà Mạnh Hùng Phó Giám đốc Ngày 08 và 22 hằng tháng  
3 BHXH huyện Sơn Dương      
  Nguyễn Đại Thủy Giám đốc Ngày 10 và 20 hằng tháng  
4 BHXH huyện Hàm Yên      
  Nguyễn Trung Kiên Giám đốc Ngày 05 và 15 hằng tháng  
5 BHXH huyện Chiêm Hóa      
  Nguyễn Thị Hiền Giám đốc Ngày 05 và 15 hằng tháng  
6 BHXH huyện Na Hang      
  Bùi Lưu Thành Giám đốc Ngày 10 và 20 hằng tháng  
7 BHXH huyện Lâm Bình      
  Đỗ Văn Cảm Giám đốc Ngày 10 và 20 hằng tháng  
B Thực hiện tiếp công dân đột xuất      
  Theo Quy định tại KHoản 5, Điều 8, Quyết định số 378/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam      

Ghi chú: - Nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ tết, ngày lễ, ngày nghỉ hằng tuần thì thực hiện vào ngày

                làm việc kế tiếp.

               - Trường hợp Giám đốc bận vì lý do công việc thì phân công Phó Giám đốc thực hiện tiếp công dân.

BHXH tỉnh Tuyên Quang