Bảo hiểm xã hội huyện yên Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019

12/02/2020 11:23 AM


Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 11/02/2020, BHXH huyện Yên Sơn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư chi bộ, Giám đốc BHXH huyện Yên Sơn và đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH huyện Yên Sơn

Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐCS BHXH huyện chủ trì hội nghị

          Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Trưởng ban thanh tra Nhân dân; Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Trưởng Ban nữ công và toàn thể viên chức, người lao động thuộc BHXH huyện Yên Sơn.

          Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của BHXH huyện; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn cơ sở BHXH huyện Yên Sơn; Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2021 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính năm 2019.

           Hội nghị đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch công tác, bàn biện pháp cải tiến lề lối làm việc; cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động; nội dung và chỉ tiêu thi đua nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

          Tại Hội nghị này cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 3 đồng chí. Thường xuyên giám sát, lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức về việc thực hiện các quy chế, quy định của ngành, việc công khai thu - chi tài chính của cơ quan, đặc biệt là quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia công tác thanh tra nhân dân, giám sát và kiến nghị kịp thời các vấn đề của cơ quan trong quá trình hoạt động. Chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chi bộ, Ban chấp hành công đoàn và lãnh đạo cơ quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021

          Hội nghị đã thông qua nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2019 của BHXH tỉnh huyện Yên Sơn và nhất trí giao cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở BHXH huyện, căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị tham gia cùng với lãnh đạo cơ quan để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện những nội dung đã được Hội nghị nhất trí thông qua.

BHXH huyện Yên Sơn