13/12/2019 04:21 PM

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 1182/BHXH-CST chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố về việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm ...

13/12/2019 08:08 AM

Từ ngày 09/12/2019, người dân có thể làm thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất qua Cổng Dịch vụ công quốc gia http://dichvucong.gov.vn

09/12/2019 10:31 AM

Ngày 03/12/2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 1146/BHXH-TN&TKQTTHC chỉ đạo các phòng nghiệp vụ; BHXH các huyện, thành phố về việc đảm bảo liên ...

04/12/2019 07:51 AM

Ngày 29/11/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 292/BC-BHXH về đánh giá tình hình công tác cải cách hành chính năm 2019; triển ...

29/11/2019 09:29 AM

Ngày 16/9/2019, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 323-KH/TU về tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); ...

29/11/2019 08:35 AM

Chiều ngày 27/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị ...

28/11/2019 08:20 AM

Ngày 21/11/2019, Ban vì sự tiến độ phụ nữ tỉnh ban hành Văn bản số 1095/BHXH-BVSTBPN chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc; BHXH các huyện, thành phố về việc ...

28/11/2019 08:18 AM

Ngày 14/12/2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 1082/BHXH-VP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc; BHXH các huyện, thành phố về việc tuyên ...

27/11/2019 10:03 AM

Ngày 26/11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng ...

25/11/2019 10:04 PM

Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-BHXH ngày 15/5/2019 của BHXH tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, ...

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

Người dân có thể ngồi ở nhà đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đảm bảo liên thông hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020.

Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm thành lập chi bộ Mỏ Than

Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019

Tuyên truyền trọng tâm các tháng cuối năm 2019

Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 11 năm 2019

Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).