01/04/2020 05:30 PM

Sáng ngày 31/3/2020, BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt - chia tay đồng chí Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Đào Duy Hiện, ...

01/04/2020 04:36 PM

Chiều ngày 01/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, ...

01/04/2020 04:34 PM

Ngày 01/4/2020, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 263/BHXH-VP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng; BHXH các huyện về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành ...

01/04/2020 08:04 AM

Ngày 31/3/2020, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 259/BHXH-VP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng; BHXH các huyện bố trí công chức, viên chức và người lao động ...

30/03/2020 11:19 AM

Ngày 27/3/2020, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 247/BHXH-VP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng; BHXH các huyện thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, ...

30/03/2020 11:16 AM

Nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng của đoàn viên, người lao động trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lây lan nhanh chóng ở nhiều ...

25/03/2020 10:49 AM

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/ĐUK ngày 12/8/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 112/KH-BHXH ngày 26/8/2019 của Đảng ủy BHXH tỉnh về Chỉ thị số ...

23/03/2020 02:47 PM

Ngày 16/3/2020, Đảng ủy BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐU về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 đến các chi bộ trực thuộc.

23/03/2020 02:45 PM

Ngày 09/3/2020, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 189/KH-BHXH gửi các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và BHXH các huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày ...

23/03/2020 02:43 PM

Ngày 12/3/2020, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 206/KH-BHXH gửi các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và BHXH các huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày ...

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang gặp mặt - chia tay đồng chí Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhận nhiệm vụ mới.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang bố trí công chức, viên chức và người lao động làm việc trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh phát khẩu trang cho đoàn viên công đoàn

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2020