26/02/2020 08:46 AM

Ngoài các hình thức tuyên truyền qua báo chí; trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các ...

25/02/2020 03:58 PM

Ngay từ những tháng đầu năm, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; đặc biệt là phối ...

19/02/2020 01:54 PM

Ngày 18/02/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn số 109/BHXH-KTTT về phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết ...

12/02/2020 11:27 AM

: Ngày 11/02/2020, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-BHXH chỉ các phòng nghiệp vụ, Văn phòng; BHXH các huyện thực hiện công tác cải cách hành chính năm ...

07/02/2020 04:44 PM

Ngày 07/02/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình quyết toán năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám ...

05/02/2020 08:03 AM

Ngày 04/02/2020, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 74/BHXH-VP gửi các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và BHXH các huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ...

05/02/2020 08:02 AM

Ngày 31/01/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

31/01/2020 04:44 PM

BHXH tỉnh TUyên Quang thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện tháng 02/2020

31/01/2020 11:23 AM

Thực hiện Quyết định số 1249-QĐ/TU ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc tặng huy hiệu Đảng. Ngày 31/01/2020, Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên ...

31/01/2020 11:21 AM

Nhân dịp đầu Xuân, sáng ngày 30/01/2020 (tức ngày mồng 6 Tết Canh Tý), BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn ...

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Triển khai nhiều giải pháp khai thác và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay từ những tháng đầu năm.

Phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán trên phần mềm kế toán tập trung năm 2019

Kế hoạch cải cách hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang năm 2020.

Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình quyết toán năm 2019

Triển khai, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2020.

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo BHXH các huyện tháng 02/2020

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020