12/05/2020 04:57 PM

Sáng 08/5/2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy ...

25/03/2020 10:49 AM

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/ĐUK ngày 12/8/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 112/KH-BHXH ngày 26/8/2019 của Đảng ủy BHXH tỉnh về Chỉ thị số ...

26/02/2020 08:46 AM

Ngoài các hình thức tuyên truyền qua báo chí; trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các ...

01/08/2019 12:00 AM

Ngày 31/7/2019, Đảng bộ BHXH tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại ...

30/07/2019 12:00 AM

Ngày 29/7/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của ...

Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Tuyên Quang lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng