31/07/2020 08:39 PM

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, Đảng ta là một tổ chức cách mạng chân chính. Từ Ban Chấp hành Trung ương đến mỗi đảng viên đều phải toàn tâm, toàn ý ...

04/07/2020 10:38 AM

Ý Đảng và lòng Dân là hai yếu tố cội nguồn, sâu xa trực tiếp là nhân tố then chốt, quan trọng hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng.

04/07/2020 10:08 AM

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được kết ...

29/06/2020 09:58 AM

Trong 02 ngày 26 và 27/6/2020 Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên quang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thị ...

23/06/2020 04:55 PM

Ngày 22/6/2020, Đảng ủy ban hành Thông tri số 88-TT/ĐU về triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

23/06/2020 08:55 AM

: Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác định công tác chuẩn bị đại hội Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là ...

08/06/2020 04:52 PM

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện mang tính thời sự trọng đại của đất nước, để giúp cán bộ, đảng ...

12/05/2020 04:57 PM

Sáng 08/5/2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy ...

25/03/2020 10:49 AM

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/ĐUK ngày 12/8/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 112/KH-BHXH ngày 26/8/2019 của Đảng ủy BHXH tỉnh về Chỉ thị số ...

26/02/2020 08:46 AM

Ngoài các hình thức tuyên truyền qua báo chí; trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các ...

Xây dựng chi bộ - Nền tảng của Đảng vững mạnh

Ý Đảng - lòng Dân, nhân tố quyết định mọi thắng lợi

Một số điểm mới về chủ đề và mục tiêu tổng quát trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp

Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Tuyên Quang lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp