Hội nghị trực tuyến về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 11 năm 2019.

25/11/2019 09:21 PM


Ngày 07/11/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 11 năm 2019. Đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị.

Báo BHXH

  • TIN BÀI LIÊN QUAN