Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019

25/11/2019 09:55 PM


Ngày 18/11/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019. Đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

             Dự hội nghị Ngày pháp luật năm 2019 gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng BHXH tỉnh. Ngày Pháp luật năm 2019. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 10/10/2019 đến ngày 11/11/2019.

            Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trực tiếp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục cán bộ, viên chức ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và đời sống xã hội.

Báo cáo viên pháp luật triển khai nội dung "Ngày Pháp luật" năm 2019

          Hội nghị đã đánh giá tổng kết 15 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và hướng dẫn triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua.

          Ngoài ra, báo cáo viên còn phổ biến các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

            Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại đơn vị./.

Công Lý

  • TIN BÀI LIÊN QUAN