Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 11 năm 2019

27/11/2019 10:03 AM


Ngày 26/11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 11 năm 2019. Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị

Đ/c Mai Đức Thông - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban thường trực BTG Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

         Dự Hội nghị có đại diện các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Biên tập Cổng Thông tin, Trang thông tin điện tử, cơ quan xuất bản tin, đặc san, tập san; Báo Tuyên Quang; Báo Tân Trào; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cơ quan Thường trú Báo Nhân dân tại Tuyên Quang; Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang…

        Thực hiện Văn bản số 1928-CV/BTGTU ngày 19/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mời dự hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2019. Đại diện Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang dự hội nghị.

        Tháng 11 năm 2019, các cơ quan báo chí, cơ quan có cổng/trang thông tin điện tử đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kịp thời thông tin các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật trong tỉnh như: Tuyên truyền về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Thông tin các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 188 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (04/11/1931 - 04/11/2019); các hoạt đồng chào mừng, kỷ niệm Ngày thành lập trường của Trường Đại học Tân Trào và một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

       Các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh việc khai thác tiềm năng, lợi thế, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục tuyên truyền về phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; giải pháp để nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới; những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, trong phát triển kinh tế.

        Đặc biệt, trong tháng 11/2019, tuyên truyền việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều hoạt động thi đua gắn liền với đời sống mọi mặt của người dân, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa; những tấm gương trong phong trào dân vận khéo ở cơ sở. Thông tin việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

         Thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thông tin về Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

        Tháng 11/2019, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin, tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật. Tập trung tuyên truyền kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực công nghiệp; cải cách hành chính; nông, lâm nghiệp hàng hóa; kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2019.

         Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12/2019, đồng chí Mai Đức Thông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát, tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các vấn đề kinh tế - xã hội, chính trị nổi bật của tỉnh và trong nước. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW. Kịp thời thông tin, phản ánh về Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 80 năm Ngày thành lập chi bộ Mỏ Than (20/3/1940-20/3/2020) theo Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU ngày 12/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) theo Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU ngày 19/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

        Tuyên truyền, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Các hoạt động chào năm mới 2020. Các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ chủ trương của tỉnh trong thực hiện các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.  Tích cực hưởng ứng giải báo chí của tỉnh, của Trung ương nhất là Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Giải báo chí Tuyên Quang lần thứ 2 năm 2020.

         Tháng 12/2019, Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tuyên truyền những chủ trương, chính sách của bộ, của tỉnh và của ngành liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam giao. Chú trọng thông tin,  tuyên truyền về kết quả tham gia Cuộc thi viết về BHXH, BHYT do Báo BHXH phát động; phối hợp với Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành BHXH (16/02/1995-16/02/2020)./.

Công Lý

  • TIN BÀI LIÊN QUAN