Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019

28/11/2019 08:20 AM


Ngày 21/11/2019, Ban vì sự tiến độ phụ nữ tỉnh ban hành Văn bản số 1095/BHXH-BVSTBPN chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc; BHXH các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019

           Tiếp tục triển khai, thực hiện, quán triệt tới toàn thể viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của Chính phủ, BHXH Việt Nam và của các cơ quan có thẩm quyền.

           Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Thời gian triển khai Tháng hành động năm 2019 từ ngày 20/11/2019 đến ngày 15/12/2019: Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hoặc bảng ma trận điện tử thông điệp hưởng ứng Tháng hành động năm 2019: Tại trụ sở BHXH tỉnh giao Văn phòng thực hiện, tại BHXH các huyện, thành phố giao các đơn vị tự thực hiện. Phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức các hoạt động bằng hình thức giao lưu văn nghệ, thể thao, nói chuyện, tọa đàm các nội dung liên quan đến chủ đề bình đẳng giới để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, qua đó tăng cường kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho nữ công chức, viên chức trong đơn vị; khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Kịp thời quan tâm, gặp gỡ, động viên, huy động các nguồn lực để hỗ trợ công chức, viên chức nữ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân của bạo lực; biểu dương những cá nhân có đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong các hoạt động tại đơn vị. Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động năm 2019 tại đơn vị để đăng trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Trang thông tin nội bộ đa phương tiện BHXH tỉnh./.

Công Lý

  • TIN BÀI LIÊN QUAN