Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

29/11/2019 08:35 AM


Chiều ngày 27/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

          Kết quả có 421/428 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua (chiếm tỷ lệ 87,16%) và 7 đại biểu không tán thành với dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Trong đó có nội dung Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020.

         Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020, tổng số tiền là 518.389 triệu đồng (bao gồm: Hà Nội: 116.562 triệu đồng; Cao Bằng: 10.983 triệu đồng; Lạng Sơn: 23.589 triệu đồng; Lai Châu: 2.357 triệu đồng; Quảng Ngãi: 699,5 triệu đồng; Long An: 19.119 triệu đồng; Đồng Nai: 67.655 triệu đồng; Bình Dương: 101.579 triệu đồng; Tuyên Quang: 623,5 triệu đồng; Bình Phước: 3.900 triệu đồng; thành phố Hồ Chí Minh: 171.322 triệu đồng). Sau ngày 30/6/2020, số kinh phí chưa sử dụng hết được nộp về Trung ương hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 46/2014/QH13. Giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2020)./.

Vũ Thị Liễu

  • TIN BÀI LIÊN QUAN