Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang Triển khai nhiệm vụ năm 2020 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020).

20/01/2020 10:19 AM


Ngày 18/01/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 và kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020). Đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đ/c Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

          Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện.

          Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 1995-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Các đ/c lãnh đạo BHXH tỉnh chủ trì hội nghị

          Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, BHXH tỉnh Tuyên Quang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân UBND tỉnh và BHXH Việt Nam; cùng với sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là tiền đề cho BHXH Tuyên Quang khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện tốt Luật BHXH và Luật BHYT góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, phát triển kinh tế của địa phương.

         BHXH, BHYT tiếp tục có bước tiến vững vàng, nhiều chính sách mới, đột phá có hiệu lực đi vào cuộc sống và sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm của xã hội, doanh nghiệp, người dân, các cơ quan quản lý. Từ những vấn đề cụ thể như: Mức đóng, mức hưởng, số lượng tham gia và xử lý nghiêm trường hợp trốn đóng hay lợi dụng trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Chính những thành công bước đầu đã làm rõ, tăng cường vai trò của bảo hiểm trong đời sống xã hội và nhận thức của tầng lớp nhân dân, thúc đẩy bảo hiểm phát triển mạnh mẽ, làm cơ sở cho chính sách an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của tỉnh và của đất nước.

        Trong hành trình 25 năm, BHXH tỉnh Tuyên Quang không ngừng phấn đấu vươn lên và đạt được những bước tiến vững chắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN góp phần bảo đảm An sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham gia BHXH ngày càng được mở rộng và phát triển, từ việc chỉ bắt buộc đối với người lao động trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp quốc doanh và lực lượng vũ trang, đến nay được mở rộng đến mọi thành phần kinh tế, nhất là BHXH tự nguyện ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nếu như ở năm đầu mới thành lập (năm 1995), BHXH tỉnh quản lý trên trên 22 ngàn lao động tham gia BHXH thì đến nay đã có gần 60 ngàn lao động tham gia BHXH, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 5,24%, đến nay là 94,37% dân số.

       Các hoạt động nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp hóa và quản lý bằng công nghệ hiện đại; 99% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử và giao dịch qua mạng; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ việc tiếp nhận hồ sơ, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đến quản lý đối tượng và chi trả chế độ BHXH, BHTN, đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc ở các bộ phận nghiệp vụ. Đặc biệt, với sự nỗ lực, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, 90% thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, từ 263 thủ tục hành chính cắt giảm còn 27 thủ tục; công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, đổi mới và triển khai rộng khắp, nhất là hình thức tuyên truyền trực tiếp đến người dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về chế độ chính sách BHXH, BHYT tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH, BHYT và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh năm 2020, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành. BHXH tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó tập trung vào những nhóm đối tượng tiềm năng như BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong việc giảm số nợ BHXH, để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động thuận lợi tối đa cho người dân, đơn vị sử dụng lao động. Để đạt được mục tiêu đó, BHXH tỉnh Tuyên Quang đề ra và thực hiện một số giải pháp trọng tâm năm 2020 như sau:

         Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

        Thứ hai, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, tập trung vào các nhóm đối tượng phát triển BHXH tự nguyện. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh; đảm bảo là cầu nối, truyền thông tin về BHXH, BHYT, BHTN đến tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

       Thứ ba, kịp thời giao kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT năm 2020 ngay sau khi có Quyết định của BHXH Việt Nam; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH các huyện trong quá trình triển khai thực hiện.

      Thứ tư, tập trung thu BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được BHXH Việt Nam giao. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

      Thứ năm, kiểm tra việc cấp thẻ BHYT năm 2020 cho các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh; rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân thực hiện cấp đổi thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

      Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị nợ đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các vướng mắc, kiến nghị của người lao động trong thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT.

      Thứ bẩy, phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020.

        Thứ tám, thực hiện công tác bảo mật và đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở dữ liệu toàn tỉnh; làm chủ các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH theo đúng quy định.

        Thứ chín, tiếp tục chỉ đạo BHXH các huyện, các phòng nghiệp vụ khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn. Kiểm tra việc thực hiện công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Hướng dẫn BHXH các huyện thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định.

       Thứ mười, thực hiện công tác tổ chức cán bộ đảm bảo theo quy định của tỉnh và của ngành. Tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH.

         Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH”; các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

        Một số hình ảnh trao các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tại hội nghị.

Thừa quỷ quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Đ/c Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh trao Bằng khen cho tập thể

Đ/c Hà Thị Nhung - Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH" cho các cá nhân

Đ/c Phạm Đình Chính - Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 cho các cá nhân

Đ/c Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Công Lý