Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình quyết toán năm 2019

07/02/2020 04:44 PM


Ngày 07/02/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình quyết toán năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Minh - Thứ Trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị

           Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Trần Đình Liệu, Lê Hùng Sơn. Các đơn vị trực thuộc: Vụ Tài chính - Kế toán, Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Kiểm toán nội bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

            Kế hoạch số 307/KH-BHXH về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình quyết toán năm 2019; Công văn số 332/BHXH-VP ngày 06/02/2020 của BHXH Việt Nam. Thành phần dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang gồm có: Các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh; các phòng: Quản lý Thu, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Công nghệ thông tin, Kế hoạch - Tài chính: Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các cán bộ liên quan; BHXH cấp huyện: Giám đốc và các cán bộ liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang

          Hội nghị đã được nghe: Lãnh đạo Trung tâm công nghệ thông tin báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán năm 2019 của các tỉnh, thành phố; ý kiến phát biểu của đại diện các Vụ, Ban thuộc BHXH Việt Nam.

          Hội nghị đã nhận được  18 ý kiến phát biểu của lãnh đạo các tỉnh, thành phố báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

          Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các tỉnh, thành phố, đồng thời yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quyết toán năm 2019 trong đó cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

        1. Hoàn thành việc quyết toán tài chính năm 2019  trên phần mềm kế toán tập trung xong trước ngày 13/02/2020 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

        2. Các vụ, Ban thuộc BHXH Việt Nam phân công cán bộ chuyên quản phụ trách các tỉnh, thành phố, đồng thời hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc khi thực hiện quyết toán.

        3. Xây dựng quy trình thực hiện việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia đảm bảo đúng quy định.

        4. Tổ chức phát động thi đua hoàn thành việc quyết toán năm 2019 đúng thời gian quy định, việc chấm điểm thi đua gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

        5. Trung tâm công nghệ thông tin hỗ trợ các tỉnh, thành phố xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

 

BBT