Hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

20/06/2020 10:02 AM


Ngày 18 tháng 6 năm 2020, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đ/c Phạm Đình Chính - Phó Giám đốc BHXH tỉnh chúc mừng Đài PT-TH tỉnh

             Cùng với các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam,  ngày 18/6/2020 lãnh đạo BHXH tỉnh Tuyên Quang đã tới thăm và chúc mừng: Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang; Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang; Thường trú Báo nhân dân tại Tuyên Quang.

             Trong những năm qua cùng với sự phối hợp của các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thông tin đại chúng đã thường xuyên có tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Đảng và Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân. Phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm. Qua đó, phát hiện, phản ánh kịp thời những tiêu cực nảy sinh trong quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm tại các Doanh nghiệp, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng để Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao… Thông qua các các cơ quan truyền thông, chính sách BHXH, BHYT, BHYT đã đến được với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh một cách nhanh nhất.

          Với mục tiêu thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; phấn đấu đạt mục tiêu BHYT toàn dân và tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông để mọi tầng lớp dân cư, người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia BHXH, BHYT góp phần quan trọng vào việc ổn định đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN