Tăng cường công tác phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện công tác tuyên truyền nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7)

23/06/2020 04:57 PM


Ngày 22/6/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Văn bản số 588/BHXH-TT&PTĐT gửi các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7

           Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền nhân Ngày BHYT Việt Nam (01/7/2020), cụ thể như sau:

          Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách BHYT tại trụ sở các cơ sở khám, chữa bệnh. Nội dung băng rôn, khẩu hiệu theo một trong các nội dung:  Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân; Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước; Tham gia BHYT là trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân; Tham gia BHYT hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình; Tham gia BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho thành viên trong gia đình; Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng; BHYT là chính sách an sinh xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện; Toàn xã hội chung tay thực hiện BHYT toàn dân.

         Thời gian treo băng rôn, khẩu hiệu từ ngày 25/6/2020 đến ngày 05/7/2020.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN