Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

11/07/2020 04:30 PM


Thực hiện chương trình công tác năm 2020; ngày 10 tháng 7 năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH các huyện.

         Hội nghị đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

          6 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp; BHXH các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị. Tính đến ngày 30/6/2019, thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 174,747 tỷ đồng, đạt 44,53% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,02%. Có 49.820 người tham gia BHXH, đạt 94,5%; 8.569 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 62,8%; 42.111 người tham gia BHTN, đạt 90,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; có 750.637 người tham gia BHYT, chiếm 94,5% dân số toàn tỉnh. Cấp 4.525 sổ BHXH, 167.596 thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH hàng tháng cho 621 người, chế độ BHXH một lần cho 3.906 người; giải quyết chế độ ốm đua, thai sản, dưỡng sức cho 10.365 lượt người; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 9.159 lượt người; quản lý 34.909 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 676.333 lượt người; tiếp nhận 74.835 hồ sơ giải quyết thủ tcuj hành chính về BHXH, BHYT, BHTN…

         Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2020 BHXH tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo như : Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó giao chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN) ; Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc phê duyệt giao dự toán chi phí KCB BHYT năm 2020; về thu BHXH bắt buộc đối với chủ hộ sản xuất kinh doanh cá thể…Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH (16/02/1995-16/02/2020) và truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam (01/7)…

         Hội nghị đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo và đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

         Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh đã tóm tắt các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 đó là:

         1. Tăng cường công tác thu, thu nợ, đặc biệt những đơn vị có số nợ đọng kéo dài. Tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện rà soát các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh.

         2. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho nhân viên đại lý thuộc Viettel Tuyên Quang.

         3. Tổng kết BHYT học sinh năm 2019-2020 và triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2020-2021

         4. Tăng cường việc kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

         5. Rà soát, thống kê số đối tượng trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH, số đối tượng chưa tham gia BHYT để tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia; trong đó, tập trung quan tâm đến đối tượng cận nghèo chưa được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức thông tin truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

         6. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của các đơn vị, doanh nghiệp (đủ điều kiện) theo Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 1391/BHXH-BT của BHXH Việt Nam.

         7. Triển khai thực hiện Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam khi có hiệu lực, và Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT.

         8. Kiểm tra dữ liệu thẻ BHYT, việc cấp thẻ năm 2020 và cấp đổi thẻ theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

         9. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020 của BHXH Việt Nam.

        10. Tiếp tục đôn đốc BHXH các huyện thực hiện Công văn số 835/BHXH-BT ngày 20/3/2019 của BHXH Việt Nam về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.

         11. Thực hiện rà soát người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt theo Kế hoạch số 358/KH-BHXH ngày 29/4/2020 của BHXH tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN.

         12. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết về BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo theo quy định; chấn chỉnh BHXH các huyện và các phòng nghiệp vụ khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn. Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân thực hiện cấp đổi thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

         13. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của BHXH Việt Nam về ban hành quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam.

         14. Tăng cường công tác giám định, đặc biệt đối với các cơ sở KCB có số chi bình quân cao; giám định chuyên đề theo thông báo của BHXH Việt Nam và xây dựng các chuyên đề trong giám định BHYT, thực hiện từ chối thanh toán theo quy định. Định kỳ hàng tháng tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu chi phí KCB BHYT toàn tỉnh và có cảnh báo số chi BHYT đối với cơ sở KCB.

          15. Thực hiện công tác bảo mật và đảm bảo an ninh mạng; tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống an ninh mạng; hoàn thiện mô hình quản lý theo định hướng chung của ngành./.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN