Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương phối hợp với Bưu điện huyện Sơn Dương tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

11/07/2020 04:48 PM


Thực hiện Kế hoạch số 627/KHLT-BHXHTQ-BĐTQ ngày 02/7/2020 của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh về việc về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Được sự nhất trí UBND huyện Sơn Dương về việc tổ chức lễ ra quân, ngày 11 tháng 7 năm 2020, BHXH huyện Sơn Dương phối hợp với Bưu điện huyện Sơn Dương tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng dự và chỉ đạo.

Các đại biểu dự Lễ ra quân

          Thành phần tham dự Lễ ra quân bao gồm Lãnh đạo các đơn vị: Các tổ chức đoàn thể huyện, Trung tâm y tế huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, Liên đoàn lao động, lãnh đạo BHXH huyện, lãnh đạo Bưu điện huyện và toàn thể viên chức, nhân viên, người lao động thuộc BHXH huyện và Bưu điện huyện…

           Lễ ra quân được bắt đầu từ 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 11/7/2020 tại BHXH huyện Sơn Dương. Hòa chung với các điểm cầu trên toàn quốc, với hình thức tổ chức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại Trung ương, các tỉnh, thành phố và tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

            Với chủ đề truyền thông: “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, toàn thể cán bộ, viên chức, công nhân viên BHXH huyện Sơn Dương và Bưu điện huyện Sơn Dương đã truyền tải các thông điệp ý nghĩa, như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khỏe nhân dân thông quan chính sách BHXH, BHYT”; “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”; “Tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình”… ; tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính tri - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao./.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN