Đào tạo và cấp thẻ nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020 thuộc Viettel Tuyên Quang

16/07/2020 04:02 PM


Ngày 15/7/2020, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang, BHXH tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viettel Tuyên Quang tổ chức lớp đào tạo và cấp thẻ nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020 cho nhân viên thuộc hệ thống Viettel Tuyên Quang. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Giám đốc quản lý điều hành BHXH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và đồng chí Phạm Việt Hùng, Giám đốc Kênh ViettelPay, Viettel Tuyên Quang.

Đ/c Hà Thị Nhung, PGĐ quản lý điều hành BHXH tỉnh, Chủ tịch HĐĐT nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện,

BHYT hộ gia đình và đồng chí Phạm Việt Hùng, Giám đốc Kênh ViettelPay, Viettel Tuyên Quang dự lớp đào tạo

         Dự lớp đào tạo còn có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh và 93 nhân viên đại lý thu thuộc Viettel Tuyên Quang.

        Lớp đào tạo nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020 cho nhân viên làm đại lý thuộc hệ thống Viettel Tuyên Quang nhằm mục đích bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho học viên tham dự lớp đào tạo. Đảm bảo nhân viên đại lý thu có đủ kiến thức hiểu biết chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Truyền đạt đầy đủ các quy định về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quy trình về thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia.

        Đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đào tạo nhân viên đại lý thu đã quán triệt: Để nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến mọi người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ; nhân viên Đại lý thu dự lớp đào tạo cần nghiêm túc, tập trung tiếp thu các nội dung, tích cực trao đổi, thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tổ chức thực hiện tốt việc thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Quang cảnh lớp học 

          Lớp học diễn ra trong vòng 01 ngày, các học viên đã được giới thiệu, triển khai những nội dung cơ bản của Luật BHXH năm 2014; Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Luật BHYT sửa đổi; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; hướng dẫn quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quản lý tài chính, các quy định của biểu mẫu; hướng dẫn nghiệp vụ về cấp, trả sổ BHXH, thẻ BHYT; triển khai những nội dung truyền thông về BHXH, BHYT và kỹ năng trong công tác tuyên truyền trực tiếp cho học viên đại lý để thực hiện khai thác phát triển đối tượng tham gia…

         Các câu hỏi, ý kiến thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT của các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT đã được giải đáp cụ thể tại hội trường.

         Hội đồng đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức kiểm tra sát hạch nghiệp vụ về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại chỗ bằng hình thức thi trắc nghiệm; kết quả: 93/93 học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp thẻ nhân viên Đại lý thu năm 2020. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 495 nhân viên đại lý thu; trong đó: 248 nhân viên thuộc Bưu điện; 154 nhân viên thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 93 nhân viên thuộc hệ thống Viettel Tuyên Quang.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN