Cấp ủy, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang thăm và tặng quà nhân 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7).

25/07/2020 10:28 AM


Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020). Đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang và đại diện các tổ chức đoàn thể của cơ quan BHXH tỉnh đã tới thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ.

Đ/c Hà Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh thăm và tặng quà đ/c Hà Quang Minh,

Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh là thương binh hạng 4/4

          Ngày 24 tháng 7 năm 2020, đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cùng đã đến, thăm và tặng quà đồng chí Hà Quang Minh, nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang là thương binh hạng 4/4 và hưởng chế độ chất độc hóa học.  

Đại diện các tổ chức đoàn thể BHXH tỉnh thăm và tặng quà gia đình đ/c Phí Thị Muôn, nguyên cán bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang là vợ liệt sỹ

        Trong ngày 24 tháng 7 năm 2020, đại diện các tổ chức đoàn thể BHXH tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà gia đình anh Nguyễn Đình Hà, thương binh hạng ¼ ở xã Trung Môn, huyện Yên Sơn; Gia đình đồng chí Phí Thị Muôn, cán bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang đã nghỉ hưu, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, là vợ liệt sỹ Bùi Văn Kỷ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, nguyên Trưởng phòng Kiểm tra - BHXH tỉnh và đồng chí Trần Tuấn Minh, nguyên Giám đốc BHXH huyện Sơn Dương là thương binh tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại diện các tổ chức đoàn thể BHXH tỉnh thăm và tặng quà đ/c Trần Tuấn Minh, Nguyên Giám đốc BHXH huyện Sơn Dương

            Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể BHXH tỉnh Tuyên Quang đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã anh dũng đấu tranh bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc và chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tích cực tham gia công tác xã hội, là tấm gương gia đình chính sách mẫu mực tại địa phương để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đại diện các tổ chức đoàn thể BHXH tỉnh thăm và tặng quà đ/c Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng Kiểm tra BHXH tỉnh

     

Đại diện tổ chức đoàn thể BHXH tỉnh thăm và tặng quà anh Nguyễn Đình Hà, thương binh hạng 1/4 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn

    Đây là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là dịp tri ân những anh hùng, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường. Là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống dân tộc đối với thế hệ trẻ, đồng thời là sự tri ân của tuổi trẻ cơ quan BHXH đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ và thế hệ cha anh đi trước - những con người đã không tiếc tuổi thanh xuân, xương máu của mình vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân./.

 

BBT