Bảo hiểm xã hội tỉnh và Tỉnh đoàn Tuyên Quang gặp gỡ, trao đổi về hình thức, nội dung tuyền truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

19/08/2020 03:20 PM


Sáng ngày 19/8/2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang. Bảo hiểm xã hội tỉnh và Tỉnh đoàn Tuyên Quang gặp gỡ, trao đổi về hình thức, nội dung tuyền truyền chính sách BHXH, BHYT cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Tuyên Quang. Dự buổi gặp có đồng chí Dương Minh Nguyệt, Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Đàm Hiếu Trung, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đ/c Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Giám đốc BHXH tỉnh Đàm Hiếu Trung

          Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, thuyết phục, vận động đoàn viên, thanh niên nêu cao ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tự giác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này.

          Thay mặt Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Đàm Hiếu Trung mong muốn sự phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Bảo hiểm xã hội tỉnh thời gian tới ngày càng gắn kết, hiệu quả. Để truyền tải những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền, đối thoại, tư vấn trực tiếp; thông qua hình thức tổ chức livestream tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT trên trang Fanpage “BHXH tỉnh Tuyên Quang”; tọa đàm, trao đổi…

          Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Minh Nguyệt mong rằng thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh và Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy, tăng cường công tác phối hợp, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để truyền tải nhanh nhất những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn từ tỉnh đến cơ sở để trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây cũng chính là kênh thông tin để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra và Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của Chính phủ./.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN