99,9% là kết quả học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2019-2020

26/08/2020 07:38 AM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang triển khai, tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 đối với các trường học trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

             Trong những năm qua, công tác BHYT cho HSSV trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đặc biệt là BHXH, Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, cũng như sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể. BHXH tỉnh Tuyên Quang đã tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện, trong đó công tác BHYT HSSV đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, số lượng HSSV tham gia BHYT năm sau luôn tăng, cao hơn năm trước, cụ thể năm học 2018-2019 tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 99,2% thì năm học 2019 - 2020 tăng lên 99,7%, đến nay số HSSV tham gia BHYT đạt 99,9%. Hàng năm, HSSV có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán đầy đủ và kịp thời.

            Năm học 2020 - 2021, để công tác này tiếp tục đạt hiệu quả, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

           Thứ nhất, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh trong đó: giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục;… phấn đấu đến hết năm học 2020-2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

           Thứ hai, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT trước thềm năm học mới 2020-2021 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức.

           Thứ ba, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

           Thứ tư, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và HSSV theo quy định của pháp luật.

          Thứ năm, phối hợp với các tổ chức Hội, Đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội thiếu niên tiền phong trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, THPT, THCS trên địa bàn) lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giải đáp về chính sách, pháp luật BHYT đến HSSV; lồng ghép tuyên truyền BHYT HSSV trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội… góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của HSSV về tính ưu việt của chính sách BHYT từ đó tích cực tham gia.

         Thứ sáu, phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT đối với HSSV.

Ảnh minh họa

          Năm học mới 2020-2021 chuẩn bị bắt đầu, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh, để HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của Ngành BHXH rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo./.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN