Tăng tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ từ ngày 01/01/2021.

26/08/2020 07:49 AM


Theo quy định tại Điều 169, Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ sẽ tăng từ ngày 01/01/2021.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sheshin VN2

         Theo đó, từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là từ đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và từ đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ; cụ thể:

         - Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:

         + Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng

         + Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng

         + Năm 2023: Đủ 56 tuổi

         + Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng

         + Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng

         + Năm 2026: Đủ 57 tuổi

         + Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng

         + Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng

         + Năm 2029: Đủ 58 tuổi

         + Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng

         + Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng

         + Năm 2032: Đủ 59 tuổi

         + Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng

        + Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng

        + Năm 2035: Đủ 60 tuổi

        - Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:

        + Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng

       + Năm 2022: Đủ 60 tuổi 6 tháng

       + Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng

       + Năm 2024: Đủ 61 tuổi

       + Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng

       + Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng

       + Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng

       + Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi

Công nhân Công ty cổ phần giấy An Hòa

            Lưu ý:

           - Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì: Từ năm 2021 trở đi áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường.

          - Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi (5 năm) sơ với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường.

Cán bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người dân thủ tục BHXH, BHYT

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN