Hướng tới 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2020-2021.

06/09/2020 04:34 PM


Tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh đang phát triển ổn định và tăng dần qua các năm. Nếu như năm học 2018-2019, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 99,2% thì năm học 2019 - 2020 tăng lên 99,7%, đến nay số HSSV tham gia BHYT đạt 99,9%.

Ảnh minh họa

            Có được kết quả như trên đó là sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh và Ban đại diện hội phụ huynh đối với công tác BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

            Ngành BHXH đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chủ động phối với hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Tỉnh đoàn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền BHYT HSSV, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm cũng như ý thức của việc tham gia BHYT đối với HSSV và phụ huynh HSSV.

            Trong năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 161.650 em HSSV, tổng số HSSV tham gia BHYT là 161.424 em, trong đó HSSV tham gia BHYT tại trường học: 56.666 em, HSSV tham gia BHYT theo các đối tượng khác: 104.758 em, đạt tỷ lệ 99,9 % số HSSV có thẻ BHYT, tăng 0,2 % so với năm học 2018-2019. Đến nay, toàn tỉnh có 05/06 huyện, thành phố có 100% số trường học trên địa bàn có số HSSV tham gia BHYT đạt 100%.

           BHXH tỉnh đã thanh toán chi phí KCB  BHYT HSSV năm học 2019-2020 cho 105.289 lượt HSSV, trong đó: KCB ngoại trú 50.847 lượt, nội trú 54.442 lượt, với chi phí 62,659 tỷ  đồng. Thông qua BHYT, các em HSSV đều được hưởng quyền lợi khi rủi ro, đau ốm phải điều trị tại các cơ sở y tế; đặc biệt một số em học sinh có chi phí cao đã được quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng.

Ảnh minh họa

             Trước thềm năm học mới, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản số 2747/UBND-KGVX ngày 04/9/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và trường Đại học Tân Trào, Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp tỉnh (là những trường số HSSV tham gia BHYT chưa đạt tỷ lệ 100%) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để đạt được chỉ tiêu 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT và xác định HSSV phải có trách nhiệm tham gia theo quy định của pháp luật. Đồng thời xác định việc làm tốt công tác BHYT HSSV là trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trong nhà trường; Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa tiêu chí HSSV tham gia BHYT vào nội dung xét công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng theo tẩm quyền. Chỉ đạo Sở Tài chính bố trí kinh phí được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kịp thời cho HSSV theo đúng quy định; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ BHYT đối với HSSV từ ngân sách địa phương theo quy định hiện hành. Đối với các trường học chưa đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT xác định việc chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT là mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm của đơn vị.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN