Triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hệ thống Kênh Viettel pay Tuyên Quang.

15/09/2020 02:28 PM


Thực hiện Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT giữa BHXH tỉnh và Kênh Viettel pay Tuyên Quang. Chiều ngày 08/9/2020, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang, BHXH tỉnh phối hợp với Kênh Viettel pay Tuyên Quang tổ chức họp triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020.

Các đại biểu dự họp

           Thành phần dự họp về phía BHXH tỉnh có Giám đốc Đàm Hiếu Trung, Phó Giám đốc Hà Thị Nhung và Trưởng phòng nghiệp vụ liên quan; về phía Kênh Vietttel pay Tuyên Quang, Thiếu tá, Giám đốc Phạm Việt Hùng.

           Sau hội nghị đào tạo, tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho 93 nhân viên đại lý thu thuộc Kênh Viettel pay Tuyên Quang vào tháng 7 năm 2020. BHXH tỉnh và Kênh Viettel pay Tuyên Quang đã triển khai một số giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam giao năm 2020 như: Tăng cường công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền; thống nhất giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 cho nhân viên đại lý thu; thực hiện quy trình thu theo quy định của BHXH Việt Nam và gửi hồ sơ cho cơ quan BHXH theo hình thức giao dịch điện tử…

          Ngoài ra, hàng quý tổ chức thực hiện kiểm tra đại lý thu, nhân viên đại lý thu trong việc chấp hành quy định về treo biển hiệu, điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu, sử dụng biên lai thu tiền, sổ sách, chứng từ, báo cáo, sổ BHXH, thẻ BHYT, tiền đóng BHXH, BHYT và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Kênh Viettel pay theo từng địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và nghiêm khắc xử lý những sai phạm theo quy định; giải quyết những vướng mắc trong tổ chức triển khai công tác thu BHXH, BHYT của nhân viên đại lý.

        Lãnh đạo 2 đơn vị mong muốn sự phối hợp trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giữa BHXH tỉnh và Kênh Viettel pay tỉnh đạt được kết quả tốt, nhằm đạt chỉ tiêu được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam giao năm 2020 và những năm tiếp theo./.

 

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN