03/02/2020 02:20 PM

BHXH tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên các hệ thống: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Tuyên Quang

Lịch tuyên truyền báo hình, báo viết năm 2020

Lịch tuyên truyền báo hình, báo viết năm 2019

Lịch tuyên truyền báo hình, báo viết năm 2018