25/05/2020 09:46 AM

Ngày 20/5/2020, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 746/QĐ-BHXH về kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, từ tiêu chuẩn ...

25/05/2020 09:38 AM

Thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta về thực hiện BHXH toàn dân, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy Tháng Năm hàng năm là Tháng Vận động triển khai BHXH ...

24/05/2020 05:25 PM

Sáng 23/5/2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động ...

23/05/2020 09:15 AM

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH; ...

23/05/2020 08:59 AM

Mời các bạn theo dõi trực tiếp Lễ ra quân toàn quốc với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân” do BHXH Việt Nam và Bưu điện ...

22/05/2020 09:26 AM

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, BHXH Việt Nam ban hành Văn bản số 1568/BHXH-PC đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục ...

21/05/2020 10:55 AM

Ngày 20/5, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3951/VPCP-KSTT gửi Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực ...

21/05/2020 10:31 AM

Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) vừa có Công văn số 787/CNTT-HTA gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt ...

20/05/2020 02:01 PM

: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH ngày 12/05/2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành. Kèm theo Quyết định là ...

20/05/2020 08:33 AM

Ngày 23/5/2020, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, ...

BHXH Việt Nam sẽ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

THÔNG TIN BÁO CHÍ kết quả phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Lễ ra quân “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân theo hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động

[Trực tiếp] Lễ ra quân toàn quốc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

BHXH Việt Nam đôn đốc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chủ động kiểm soát, bảo đảm hệ thống an ninh mạng trong toàn Ngành

Thủ tục hành chính mới ban hành về BHYT đối với đối tượng trợ giúp xã hội, người có công với cách mạng

Tổ chức Lễ ra quân trực tuyến toàn quốc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện