BHXH Việt Nam: Đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT ngay từ đầu năm

11/02/2020 02:38 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 308/BHXH-BT gửi BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc Đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT trong Quý I/2020.

       Theo đó, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất đối với doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT theo quy định, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố.

             Tính đến ngày 31/01/2020, số tiền thu BHXH, BHYT toàn quốc đạt kết quả chưa như mong đợi, đặc biệt là công tác đôn đốc thu từ nguồn ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT. BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên chỉ đạo, phân công, đôn đốc cán bộ làm việc với đơn vị sử dụng lao động để thu BHXH, BHYT kịp thời, không để nợ trong các tháng tiếp theo; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển hết số tiền phải đóng BHYT, BHXH tự nguyện đến hết Quý I trước ngày 21/02/2020. Đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân đôn đốc các đơn vị trực thuộc chuyển ngay các khoản kinh phí đóng BHXH, BHYT; kịp thời chuyển số tiền đã thu từ các đơn vị trực thuộc về BHXH Việt Nam.

           BHXH các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất đối với doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT theo quy định; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự; in, gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT đến doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động trước ngày mùng 10 hàng tháng, không để lưu tại cơ quan chuyển phát hồ sơ hoặc cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam giao Ban Thu hàng tuần thực hiện gửi tin nhắn về kết quả thực thu và giảm nợ tới Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố để đôn đốc, chỉ đạo, đánh giá công tác thi đua.

Tạp chí BHXH