Cụm thi đua số I (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

20/06/2020 10:35 AM


Ngày 19/6/2020, tại Hải Phòng, Cụm thi đua số 1 (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng tham dự còn có đại diện Vụ Thi đua - Khen thưởng và 9 đơn vị thành viên trong Cụm.

Đ/c Nguyễn Đình Khương - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo

           Cụm Thi đua số I gồm BHXH 09 tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh. Thực hiện Văn bản của Cụm trưởng cụm thi đua số 1 về mời dự hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Thành phần tham dự BHXH tỉnh Tuyên Quang gồm có: Đồng chí Phạm Đình Chính, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và chuyên viên theo dõi công tác thi đua, khen thưởng.

          Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hồng- Thường trực thi đua BHXH TP.Hải Phòng, đại diện đơn vị Cụm trưởng cho biết, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong toàn Cụm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố đã quan tâm sâu sát hơn đến công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng đều bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như yêu cầu nhiệm vụ của Ngành.

        Do đó, các phong trào thi đua đã có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần giúp các đơn vị trong toàn Cụm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó có những chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như: Phát triển đối tượng tham gia BHYT, thu hồi nợ... Đáng chú ý, cùng với việc phát động phong trào thi đua theo năm, BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm còn phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và phù hợp tình hình từng địa phương. Qua đó, nhiều CCVC và NLĐ trong Cụm đã tích cực học tập, phấn đấu, có nhiều sáng kiến thiết thực được ứng dụng vào thực tế...

Đ/c Nguyễn Đình Khương - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho BHXH tỉnh Phú Thọ

           Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế-xã hội đất nước, nhất là ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các DN. Tuy nhiên, BHXH các tỉnh, thành phố vẫn cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Hiện nay, toàn Cụm có hơn 2,2 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt tỷ lệ 32,59% lực lượng lao động và đạt 92,36% kế hoạch được giao; hơn 11,8 triệu người tham gia BHYT, đạt 91,09% dân số. Tổng số thu trong toàn Cụm là 25.844,1 tỷ đồng, đạt 45,53% kế hoạch năm. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng tiến độ. Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo chính xác...

        Trong thời gian tới, Cụm Thi đua số 1 xác định sẽ tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Tập trung hoàn thành đúng hạn, đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao, trong đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT... Đồng thời, tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; xác định rõ thi đua, khen thưởng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trên cơ sở đó, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương "Người tốt-Việc tốt"; phổ biến những kinh nghiệm, sáng kiến vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ...

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đã đánh giá cao kết quả mà Cụm Thi đua số 1 đạt được. Theo Phó Tổng Giám đốc, chính những kết quả trên đã góp phần đảm bảo ổn định chính trị, kinh tế-xã hội trên địa bàn; đồng thời góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao. Phó Tổng Giám đốc cũng lưu ý, trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục bám sát thực tiễn, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung phát động những phong trào thi đua phù hợp với thực tế địa phương; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nhất là chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến.

         Bên cạnh đó, từng địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21/NQ-TW, Nghị quyết số 28/NQ-TW... nhằm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đơn cử: Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng thu, giảm nợ; cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ; sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giải quyết kịp thời, đúng, đủ quyền lợi chế độ cho những người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đ/c Nguyễn Đình Khương - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trao Bằng khen cho BHXH TP.Hải Phòng và BHXH tỉnh Hải Dương

          Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đã trao Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho BHXH tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho BHXH TP.Hải Phòng và BHXH tỉnh Hải Dương; trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành BHXH cho bà Cù Thị Nguyệt Tùng- Phó Trưởng phòng Chế độ (BHXH tỉnh Phú Thọ) và ông Nguyễn Quang Huy- Trưởng phòng CNTT (BHXH tỉnh Hải Dương).

Báo BHXH

  • TIN BÀI LIÊN QUAN