Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/09/2020 09:09 AM


Ngày 8/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

          Tham dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đinh Xuân Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

          Về phía BHXH Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thế Mạnh,  Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo BHXH Việt Nam và 166 đại biểu chính thức của 29 tổ chức Đảng trực thuộc, thay mặt cho 529 Đảng viên của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

          Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh,  Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

          Để chuẩn bị Đại hội thời gian qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt đại hội thành công tại các đảng bộ trực thuộc. Tại đại hội các chi bộ cơ sở đã có nhiều đổi mới, diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ đúng với nguyên tắc của điều lệ của Đảng. Trong thời gian chuẩn bị đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã nhận được sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối và các ban, tổ của đảng uỷ khối cơ quan Trung ương. Công tác chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc, đúng điều lệ, nguyên tắc quy định của đảng.

          Với tinh thần đổi mới, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ VI, trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; bàn thảo và xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

         Tại Đại hội, cùng với việc thảo luận và đóng góp ý kiến của các đại biểu vào dự thảo văn kiện Đại hội; với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội có trách nhiệm sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được cấp trên giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa VII. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

         “Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII thể hiện quyết tâm chính trị của đảng bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đó là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam”. Với phương châm “đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ”; Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu xây dựng cơ quan ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều thành tựu cho lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước” - đồng chí Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội

            Đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI khẳng định: Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

            Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ luôn quan tâm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Nhờ đó, hoạt động của Đảng bộ và của Ngành BHXH Việt Nam ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

           Trong đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được đẩy mạnh; số thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều tăng nhanh cả về số người và số tiền. Tính đến 30/06/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người, tăng 25,6% so với thời điểm hết năm 2015; BHXH tự nguyện là 670,8 nghìn người, tăng 191,7% so với thời điểm hết năm 2015; BHTN là 12,716 triệu người, tăng 23,5% so với thời điểm hết năm 2015; BHYT là 85,521 triệu người, tăng 23,5% so với thời điểm hết năm 2015.

           Công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, thanh toán BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Hoạt động của hệ thống Ngành BHXH Việt Nam được đổi mới theo hướng phục vụ, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công ích, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và Nhân dân.

          Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, quản lý tài chính, thanh tra-kiểm tra, hợp tác quốc tế… của Ngành cũng luôn được quan tâm, chú trọng, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật.

         Về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh có trọng tâm, trọng điểm, theo từng chuyên đề, tạo sự chuyển biến rõ nét; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ duy trì nề nếp và có nhiều đổi mới.

         Công tác tư tưởng chính trị được quan tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan luôn được học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) đã mang lại hiệu quả thiết thực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

        Công tác dân vận tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay, cấp ủy, các tổ chức đảng đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, đặc biệt là triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong công tác cán bộ, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chi bộ, đảng bộ, từ đó không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong việc tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ được nâng lên.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

           Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tham mưu của một số cán bộ, đảng viên trong việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước có mặt còn chậm.

          Việc xây dựng và ban hành chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; việc triển khai đăng ký nêu gương theo quy định của Bộ Chính trị, đăng ký học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn có một số nội dung chưa phù hợp nhiệm vụ được giao. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; việc xác định nội dung kiểm tra, giám sát đảng viên tại một số chi bộ còn lúng túng.

         Sau khi nghe dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trên. Nhiều ý kiến tham gia hết sức tâm huyết, trách nhiệm, làm rõ các nội dung đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhất là tham gia xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

           Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo chính trị trình với Đại hội. Tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe một số tham luận của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong các mặt công tác cụ thể và đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

           Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

          Trong đó, căn cứ vào đặc điểm, phương hướng chung của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau: (1) 100% cấp ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. (2) 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng. 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. (3) Phấn đấu mỗi năm tiến hành kiểm tra khoảng 30% số tổ chức đảng trực thuộc theo Điều 30 của Điều lệ Đảng; tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề khoảng 25% đảng viên, trong đó khoảng 3% đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp. (4) Trên 80% tổ chức đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% tổ chức đảng đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Phấn đấu trên 80% đảng viên trở lên là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. (5) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về Đảng cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên các cấp. (6) Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp khoảng 120 đảng viên mới.

           Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những kết quả đó đã đóng góp vào thành tích chung của toàn Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

           Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015-2020, BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị sự nghiệp của Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao. Trong đó, ngành BHXH đã thực hiện hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những việc mới và khó. Nhờ có hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ nên nhiều chỉ tiêu phát triển của Ngành đã đạt và cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và xã hội; các chỉ số về số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp các năm sau đều cao hơn năm trước; TTHC trong việc tham gia và giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT ngày càng được cải tiến, rút gọn, đã giảm 90% số lượng TTHC; thời gian thực hiện các TTHC được cắt giảm, được cộng đồng DN và các tổ chức chuyên ngành đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Việc học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Khối được thực hiện nghiêm túc, có những cách làm mới, sáng tạo và phù hợp với lĩnh vực của Ngành.

Ban chấp hàng Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao với Đại hội

            Về nhiệm vụ của Ngành BHXH thời gian tới, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn định là rất nặng nề. Vì vậy, đồng chí đề nghị, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cần quan tâm hơn nữa và phối hợp, sát cánh cùng với Ban Cán sự đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; nhạy bén trong tham tham mưu hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Ngành theo quy định. Nhất là những vấn đề lớn, vấn đề mới và khó đòi hỏi phải nhanh nhạy, kịp thời đề hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy cần tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Mục tiêu tổng quát là: Phấn đấu để Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị và chỗ dựa vững chắc của toàn cơ quan BHXH…

             Phát huy dân chủ, bám sát Quy định về bầu cử trong Đảng, tại đại hội, các đại biểu đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, tiêu biểu cho trên 500 đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

           Đại hội cũng triển khai việc lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy để Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu tại phiên họp thứ nhất; đồng thời bầu ra 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

          Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh chân thành cám ơn các đồng chí đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Đồng thời chia sẻ, đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã tin tưởng, giao phó.

           “Với nhiệm vụ mới được giao, chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành trên mọi lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.” - đồng chí Nguyễn Thế Mạnh khẳng định.

            Sau 02 ngày (ngày 7 – 8/9/2020) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trí tuệ, đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Thành công của Đại hội là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các cơ quan Ban, Ngành Trung ương, sự phối hợp của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đại biểu dự Đại hội đối với Đảng, với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

           Danh sách các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025:

           1. Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

           2. Lê Nguyên Bồng - Giám đốc Trung tâm CNTT;

           3. Dương Tuấn Đức - Giám đốc Trung tâm giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến;

           4. Đỗ Mạnh Hà - Vụ trưởng vụ Thi đua Khen thưởng;

           5. Nguyễn Thị Hà -  Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư;

           6. Dương Văn Hào - Trưởng Ban Thu;

           7. Nguyễn Hải Hồng - Tổng Biên tập Báo BHXH;

           8. Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng;

           9. Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông;

          10. Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

           11. Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

           12. Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

           13. Bùi Huy Nam - Văn phòng Đảng ủy;

           14. Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ;

           15. Đào Thị Hải Nguyệt - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán;

           16. Nguyễn Vinh Quang - Vụ trưởng Vụ Quản lý Đầu tư quỹ;

           17. Chu Mạnh Sinh - Chánh Văn phòng;

           18. Lê Anh Sơn - Giám đốc Ban quản lý Dự án Công nghệ thông tin;

           19. Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

           20. Nguyễn Hữu Thành - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

           21. Nguyễn Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;  

           22. Nguyễn Tất Thao - Phó trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT;

           23. Hồ Minh Thế - Vụ trưởng Vụ Kiểm toán Nội bộ;

           24. Đỗ Ngọc Thọ - Trưởng ban Thực hiện Chính sách BHXH;

           25. Nguyễn Thị Anh Thơ - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

           26. Phạm Văn Trường - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam.    

           Danh sách các đồng chí dự đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương:

          1. Nguyễn Thế Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam;

          2. Nguyễn Thị Nga - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy;

          3. Trần Đình Liệu - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

          4. Bùi Huy Nam - Chánh Văn phòng Đảng ủy./.

Cổng TTĐT - BHXH Việt Nam