Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 6 năm 2020

25/06/2020 08:09 AM


Ngày 24/6/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban báo chí đánh giá thực hiện công tác tuyên truyền tháng 6, định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7-2020 và triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Đ/c Tạ Đức Tuyên - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

           Dự Hội nghị có đại diện các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Biên tập Cổng Thông tin, Trang thông tin điện tử, cơ quan xuất bản tin, đặc san, tập san; Báo Tuyên Quang; Báo Tân Trào; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cơ quan Thường trú Báo Nhân dân tại Tuyên Quang; Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang…Đại diện lãnh đạo Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang dự hội nghị.

           Tháng 6/2020, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin, tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật. Báo chí tập trung tăng cường các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; mở chuyên mục “Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII”; tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Tuyên Quang cuối tuần mỗi số báo có một chuyên đề riêng với nhiều bài viết chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, văn học nghệ thuật và những bài nghiên cứu có giá trị, tạo nên  dấu ấn mới thu hút độc giả; chú trọng các tác phẩm báo chí đa phương tiện trên Báo Tuyên Quang online; livestream trực tiếp Lễ trao giải thưởng Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020, Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề ‘Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giải báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhằm tuyên truyền, quảng bá về Giải thưởng, tương tác, tiếp cận với nhiều độc giả hơn; tăng cường chia sẻ trên mạng xã hội để đáp ứng nhu cầu độc giả.

           Hội nghị nghe lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Dự kiến khai mạc vào ngày 28-7-2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

           Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7-2020, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền đậm nét về Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025; tuyên truyền đậm nét về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chú trọng các bài viết, phóng sự theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thông tin, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Tăng cường các bài viết phân tích sâu về chủ trương, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu về mọi mặt của Tuyên Quang đến với bạn bè trong nước, quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài. Tuyên truyền về các sự kiện chính trị của tỉnh, các ngày kỷ niệm trong tháng 7... Các cơ quan báo chí tích cực tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng năm 2020, các giải báo chí của tỉnh, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động.

           Tháng 7/2020, Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tuyên truyền những chủ trương, chính sách của bộ, của tỉnh và của ngành liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh các giải pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhằm đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam giao.

Cổng TTĐT tỉnh

  • TIN BÀI LIÊN QUAN
  • Lượt truy cập: 238981
  • Tháng này: 28329
  • Hôm nay: 776
  • Đang trực tuyến: 22