Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm vụ 2020-2025”.

30/07/2020 11:19 AM


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm vụ 2020-2025”.

        Nhằm thiết thực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm vụ 2020-2025”. Đồng thời, nhằm tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; để cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

         Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Báo Tuyên Quang điện tử. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các chi, đảng bộ và các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia dự thi để Cuộc thi đạt kết quả cao nhất.

         Thời gian Cuộc thi: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020; tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi tại tỉnh: Trong tháng 8/2020.

BBT

  • Lượt truy cập: 340577
  • Tháng này: 40240
  • Hôm nay: 299
  • Đang trực tuyến: 19