Số / Ký hiệu: 384-KH/TU
Trích yếu: Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí Quyên Quang về Xây dựng đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
Loại văn bản:
Văn bản khác
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng
Ngày ban hành:
14/04/2020
Ngày có hiệu lực:
14/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
384-KH/TU: Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí Quyên Quang về Xây dựng đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm