Số / Ký hiệu: 64-HD/BTGTU
Trích yếu: Hướng dẫn Nhân dân tham gia, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII qua các phương tiện thông tin đại chúng
Loại văn bản:
Đại hội Đảng bộ các cấp lần thứ XIII
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trưởng ban Tạ Đức Tuyên
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
64-HD/BTGTU: Hướng dẫn Nhân dân tham gia, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII qua các phương tiện thông tin đại chúng
Nội dung trong tệp đính kèm