Số / Ký hiệu: 32/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo về việc quét chữ ký trong phần mềm để in trên sổ BHXH
Loại văn bản:
BHXH Tuyên Quang
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Phó Giám đốc Phạm Đình Chính
Ngày ban hành:
02/09/2020
Ngày có hiệu lực:
02/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
32/TB-BHXH: Thông báo về việc quét chữ ký trong phần mềm để in trên sổ BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm