Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1100)
Trích yếu: Về việc đôn đốc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày có hiệu lực:
27/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày có hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYt, BHTN cho người lao động của Bộ Luật Hình sự
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch về tổ chức Cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT"
Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày có hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT theo mức lương cơ sở mới
Ngày ban hành:
19/06/2019
Ngày có hiệu lực:
19/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực