Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1124)
Trích yếu: Thông báo về việc chuyển địa điểm của bộ phận tiếp công dân thuộc BHXH tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc trả lời đơn của công dân
Ngày ban hành:
18/05/2020
Ngày có hiệu lực:
18/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ngăn chặn hành vi thu gom, mua bán sổ BHXH của người lao động
Ngày ban hành:
08/05/2020
Ngày có hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
08/05/2020
Ngày có hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí Quyên Quang về Xây dựng đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
Ngày ban hành:
14/04/2020
Ngày có hiệu lực:
14/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống covid - 19
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19dịch
Ngày ban hành:
06/04/2020
Ngày có hiệu lực:
06/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực