Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1128)
Trích yếu: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
27/07/2020
Ngày có hiệu lực:
27/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020
Ngày ban hành:
01/07/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng các chế độ BHXH
Ngày ban hành:
02/07/2020
Ngày có hiệu lực:
02/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn Nhân dân tham gia, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII qua các phương tiện thông tin đại chúng
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc chuyển địa điểm của bộ phận tiếp công dân thuộc BHXH tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
20/05/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc trả lời đơn của công dân
Ngày ban hành:
18/05/2020
Ngày có hiệu lực:
18/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ngăn chặn hành vi thu gom, mua bán sổ BHXH của người lao động
Ngày ban hành:
08/05/2020
Ngày có hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
08/05/2020
Ngày có hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực