Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1104)
Trích yếu: Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Côrôna gây ra
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra
Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày có hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng và mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01/01/2020
Ngày ban hành:
13/01/2020
Ngày có hiệu lực:
13/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TB việc sáp nhập BHXH thành phố Tuyên Quang về BHXH tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đôn đốc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày có hiệu lực:
27/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày có hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYt, BHTN cho người lao động của Bộ Luật Hình sự
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực